ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

I LO z brązową odznaką w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce!

Super Admin

Ten prestiżowy ranking sporządza co roku czasopismo „Perspektywy”. W skład Kapituły konkursowej wchodzą przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Miejsce szkoły w rankingu określa się na podstawie trzech kryteriów:

  • Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych;
  • Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych,
  • Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych.

W XX – jubileuszowym - rankingu liceów ogólnokształcących nasza szkoła znalazła się na 319. miejscu wśród 500. najlepszych, sklasyfikowanych na podstawie kryteriów, liceów w Polsce  i na 24. miejscu w Województwie Wielkopolskim. Warto dodać, że nasza szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, o czym świadczy jej stała obecność w rankingu i systematyczne zdobywanie coraz wyższej pozycji w klasyfikacji.

Jesteśmy dumni, bo wysoka pozycja na rankingowej liście świadczy o tym, że równamy do najlepszych i wyprzedzamy w rywalizacji wiele liceów południowej Wielkopolski, między innymi licea ostrowskie i prawie wszystkie kaliskie!