Spotkanie z „Wędrującym Filmoznawcą” w I LO!

Super Admin

W poniedziałek (26 marca) naszą szkołę odwiedziła reprezentująca Filmotekę Narodową i Polski Instytut Sztuki Filmowej Pani Justyna Jaszczyk, filmoznawca i edukator filmowy, absolwentka kulturoznawstwa UŁ. W ramach projektu „Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej”, realizowanego przez powyższe instytucje, odbyły się w „Curie” dwa spotkania: z uczniami i nauczycielami.
Młodzież z klasy Ic uczestniczyła w zajęciach na temat: „Filmowe dokumenty”. Nauczyciele poprzez udział w spotkaniu na temat historii, głównych gatunków i konwencji kina zapoznali się ze sposobami pracy z filmem na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Szkoła zakwalifikowała się do projektu dzięki staraniom nauczycielki języka polskiego pani Małgorzaty Domagalskiej.