ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Nowe boisko sportowe w naszej szkole!

Super Admin

Marzenie wielu pokoleń uczniów spełniło się! Właśnie dziś uroczyście otwarte zostało boisko sportowe przy naszej szkole. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Michał Błoch. Potem głos zabrał Starosta Ostrzeszowski - pan Lech Janicki, który na ręce nauczycieli wychowania fizycznego przekazał piłki do gier zespołowych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali uczniowie naszej szkoły mogący poszczycić się sukcesami sportowymi. Ksiądz kanonik Paweł Maliński dokonał poświęcenia oddanego dziś do użytku obiektu. Uroczystość zakończył występ dziewcząt z grupy aerobiku sportowego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Wicestarosta - pan Adam Mickiewicz, przewodnicząca Rady Powiatu - pani Marianna Powązka, wiceprzewodniczący - panowie Mieczysław Matyszkiewicz i Zdzisław Poprawa, a także członkowie Zarządu Rady Powiatu: pani Zofia Witkowska, pan Jan Puchala, pan Maksymilian Ptak oraz radni : panowie Wojciech Bąk i Kazimierz Obsadny, a także skarbnik - pan Czesław Mitmański. Swą obecnością zaszczycił nas również wieloletni Dyrektor I LO - pan Ryszard Kalina. Rodziców reprezentował pan Maciej Janiszewski - przedstawiciel Rady Rodziców.