ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Matura

Super User

W 2021 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym:

 część pisemna – od 4 do 20 maja

 część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną .