ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Pożegnanie Pani profesor Ireny Klimek-Piastowskiej

Super User
„Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka”(Borys Pasternak) Tymi słowami zwrócił się do Pani profesor Ireny Klimek-Piastowskiej w imieniu całego grona pedagogicznego Pan Dyrektor Michał Błoch, dziękując za pełną poświęcenia wieloletnią pracę w naszej szkole.
Pani Profesor zdecydowała w tym roku o przejściu na emeryturę. Przez 40 lat wychowała i kształciła wiele pokoleń uczniów, była troskliwą wychowawczynią, wspaniałą nauczycielką języka rosyjskiego, opiekunką licznych finalistów i laureatów Olimpiady Języka Rosyjskiego, inicjatorką wymiany polsko-litewskiej, autorką wielu projektow edukacyjnych oraz pomysłodawczynią innych przedsięwzięć na rzecz całej społeczności szkolnej, mentorką, autorytetem i, można rzec, ikoną szkoły. Do podziękowań przyłączyła się młodzież - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz członek Prezydium Rady Rodziców - pan Andrzej Manikowski.