ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Wyniki wstępnej rekrutacji

Super User

Przedstawiamy listy zakwalifikowanych do przyjęcia: zakwalifikowani

oraz niezakwalifikowanych: niezakwalifikowani

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. godz. 15:00 prosimy o dostarczenie brakujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został dostarczony wcześniej)
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został dostarczony wcześniej)
  • odpis aktu urodzenia
  • karta zdrowia
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • deklarację wyboru języków obcych (plik do pobrania: deklaracja wyboru języków obcych)
  • klauzula informacyjna RODO (plik do pobrania: Klauzula RODO)
  • oświadczenie woli o uczestnictwie w zajęciach religii/etyki (tylko w przypadku chęci uczestnictwa (plik do pobrania: Oświadczenie: religia - etyka)

Komisja rekrutacyjna: