ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

W 2021 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym:

 część pisemna – od 4 do 20 maja

 część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną .

 
 
Super User
Rozpoczęli naukę w naszej szkole w roku 2018, a właśnie dziś ją uroczyście zakończyli. Mowa o Absolwentach - Uczniach klas trzecich, którzy za kilka dni przystąpią do egzaminu maturalnego. Świadectwa ukończenia naszego liceum odebrali z rąk pana dyrektora Michała Błocha oraz wychowawców: pana Mirosława Drabczyńskiego (klasa 3a), pani Ireny Klimek-Piastowskiej (klasa 3b) oraz pani Anny Szkopek (klasa 3c)
Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych!
 
Super User
„W marcu 1980 roku zatrudniał Panią Pan dyrektor Zenon Krysiak, najdłużej współpracowała Pani z Panem dyrektorem Ryszardem Kaliną, mnie przypadł w udziale zaszczyt podziękowania za Pani służbę przed odejściem na emeryturę”- tymi słowami zwrócił się do Pani Anny Cwojdzińskiej Pan dyrektor Michał Błoch.
Pani Cwojdzińska, która przez 40 lat pracowała w sekretariacie I LO, zdecydowała o przejściu na emeryturę. Zna ją wiele pokoleń uczniów naszej szkoły, bo to przecież z jej rąk odbierali legitymację czy świadectwo maturalne. Za tę piękną, długoletnią służbę, zaangażowanie,odpowiedzialność , poświęcenie i życzliwość podziękował w imieniu całego grona Pan dyrektor Michał Błoch. Nie zabrakło również podziękowań od Pana Lecha Janickiego -Starosty Ostrzeszowskiego oraz pracowników Wydziału Oświaty Starostwa - Pani Urszuli Bednarek i Pani Dominiki Grzesiak-Sikory. Bukiet kwiatów w dowód wdzięczności wręczyli również przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
Wszyscy przedstawiciele społeczności I LO życzą pani Annie Cwojdzińskiej raz jeszcze dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, nowych wyzwań oraz radości w nowym etapie życia, który niech będzie szczęśliwy i ciekawy.
 
Super User
Super User
Super User