ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego!!

Serdecznie dziękujemy Kandydatom, Uczniom i wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie tegorocznych wyborów. Mamy nadzieję, że praca nowego Samorządu Szkoły będzie wydawała piękne owoce. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację oraz oficjalny protokół podsumowujący.

Osoby wybrane w wyborach uzupełniających do SU w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Miłosz Morta 3b
  2. Marlena Smug 2bg
  3. Patryk Pawlak 3a
  4. Milena Chowańska 2b
  5. Dawid Michniewski 2ag
  6. Jagoda Madej 2cg
  7. Marta Gorzelańczyk 2a
  8. Larin Abd Elaziz 2c
  9. Patrycja Jedlińska 2d
  10. Nicole Przybylska 3c

Super User

Tradycyjnie na początku roku szkolnego klasy pierwsze udają się na pieszą wycieczkę, by zwiedzić najpiękniejsze zabytki Ostrzeszowa.

Tak było też dzisiaj. Młodzież wraz ze swoimi wychowawcami, czyli panią prof. Różą Worymą, panią prof. Małgorzatą Domagalską, panem prof. Przemysławem Kieretą oraz panią prof. Elżbietą Bysiewicz (w zastępstwie za panią prof. Dorotę Daszczyk) udała się między innymi do kościoła św. Mikołaja, klasztoru pobernardyńskiego czy wieży ciśnień.

Pogoda sprzyjała wspólnemu spacerowi, a przede wszystkim integracji klas.

  

 

 
Super User
„Zawsze pomocny,otwarty na pomysły, z sercem na dłoni.Pana sportowy duch, serdeczność i zasługi dla I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie na dobre zapiszą się w naszej pamięci i na kartach kronik szkolnych.”- tymi słowami zwrócił się do pana profesora Marka Harabasza pan dyrektor Michał Błoch, by podziękować za wieloletnią pracę w naszej szkole.
Pan profesor Marek Harabasz zdecydował o przejściu na emeryturę. W naszej Alma Mater pracował od 1983 roku. To były lata pracy nie tylko w roli nauczyciela wychowania fizycznego. Pan profesor jest bowiem wspaniałym wychowawcą wielu pokoleń uczniów, trenerem reprezentacji szkoły, między innymi w siatkówce, a także twórcą licznych przedsięwzięć, na przykład wystaw poświęconych historii naszej szkoły. Słowa wdzięczności skierowali do Pana profesora przedstawiciele samorządu - Samanta Miś i Karol Morta.
 
 
 
Super User

Dostępna jest już lista przyjętych do poszczególnych klas pierwszych,
I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie.

zobacz

Super User