ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Przedstawiamy listy przyjętych do klas pierwszych: przyjęci

oraz listę nieprzyjętych: nieprzyjęci

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2021r. nasza szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą do klas: politechnicznej, medycznej oraz humanistycznej.

Z powodu niewystarczającej liczby chętnych, decyzją organu prowadzącego (Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie) nie została utworzona klasa społeczno-geograficzna. Uczniów kandydujących do tej klasy i wszystkich pozostałych niezakwalifikowanych zapraszamy do jednej z wyżej wymienionych klas. Można składać ponownie podania do klas wcześniej deklarowanych.

Prosimy o składanie podania zamieszczonego w załączniku do 20 sierpnia 2021r.

Komisja rekrutacyjna

 

załączniki:
    podanie: pdf   docx
 
   klauzura RODO : pdf
 
   oświadczenie o wyborze religii: pdf    docx

 

    

 

 

Super User

Przedstawiamy listy zakwalifikowanych do przyjęcia: zakwalifikowani

oraz niezakwalifikowanych: niezakwalifikowani

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. godz. 15:00 prosimy o dostarczenie brakujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został dostarczony wcześniej)
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został dostarczony wcześniej)
  • odpis aktu urodzenia
  • karta zdrowia
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • deklarację wyboru języków obcych (plik do pobrania: deklaracja wyboru języków obcych)
  • klauzula informacyjna RODO (plik do pobrania: Klauzula RODO)
  • oświadczenie woli o uczestnictwie w zajęciach religii/etyki (tylko w przypadku chęci uczestnictwa (plik do pobrania: Oświadczenie: religia - etyka)

Komisja rekrutacyjna:

Super User
Rok szkolny 2020/21 właśnie dobiegł końca. Był trudny, ale po powrocie uczniowie naszego liceum mieli okazję, choćby wczoraj podczas gry terenowej, na nowo się zintegrować i miło spędzić czas. Dziś oficjalne wręczenie świadectw, które uczniowie otrzymali z rąk pana Dyrektora Michała Błocha oraz Wychowawców. Gratulacje wszystkim składał też pan Wicedyrektor Krystian Kaźmierczak oraz Przedstawiciel Rady Rodziców pan Witold Gabryś. Wszystkim Profesorom, Uczniom i Pracownikom Administarcji i Obsługi życzymy pięknych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.
RMC
Super User

Zapraszamy do obejrzenie reportażu z gry terenowej, która odbyła się 24 czerwca.

Super User