ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Tradycyjnie na początku roku szkolnego klasy pierwsze udają się na pieszą wycieczkę, by zwiedzić najpiękniejsze zabytki Ostrzeszowa.

Tak było też dzisiaj. Młodzież wraz ze swoimi wychowawcami, czyli panią prof. Różą Worymą, panią prof. Małgorzatą Domagalską, panem prof. Przemysławem Kieretą oraz panią prof. Elżbietą Bysiewicz (w zastępstwie za panią prof. Dorotę Daszczyk) udała się między innymi do kościoła św. Mikołaja, klasztoru pobernardyńskiego czy wieży ciśnień.

Pogoda sprzyjała wspólnemu spacerowi, a przede wszystkim integracji klas.

  

 

 
Super User
Kolejna świetna wiadomość dotycząca egzaminów dojrzałości!
Tegoroczna Absolwentka naszej szkoły - Kaja Michalak została zakwalifikowana do udziału w konkursie "Matura na 100 Procent".
Projektowi „Matura na 100 Procent” przyświeca idea uhonorowania i nagrodzenia tych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy najlepiej w kraju zdali egzaminy maturalne. Celem projektu Fundacji "Zawsze warto' przy wsparciu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest utworzenie systemu wieloletnich stypendiów oraz nagród rzeczowych dla maturzystów, którzy osiągnęli najlepsze w kraju wyniki. Ma to być dodatkową motywacją do nauki dla młodzieży potrafiącej sprostać ponadprzeciętnym wyzwaniom edukacyjnym.
Kaja z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych (matematyka, biologia, chemia, język angielski) uzyskała maksymalny lub bliski maksymalnego wynik.
Serdecznie gratulujemy Kai znalezienia się w gronie najlepszych maturzystów w kraju!
 
Super User
Uczeń naszej szkoły - Bartosz Błoch, jako jeden z jedenaściorga uczniów z całego kraju zakwalifikował się do przedsięwzięcia prowadzonego przez Instytut Pileckiego w Warszawie. W jego ramach każdy z uczestników pracuje nad projektem społeczno-historycznym, który realizowany będzie w środowisku lokalnym. Młodzieży w pracy pomagają tutorzy z Instytutu Pileckiego. Każdy pomysł jest szczegółowo analizowany i planowany.
W lipcu Bartek opisał i wysłał swój pomysł oraz wizję jego realizacji. Po przejściu tego etapu odbyła się rozmowa online z trzema pracownikami instytutu. Po kilku dniach przyszła odpowiedź o akceptacji jego kandydatury i zakwalifikowaniu na tygodniowy obóz akademii, która w tym roku odbyła się w starym pokamedulskim klasztorze nad jeziorem Wigry. Tematem tegorocznej edycji Akademii Witolda Pileckiego była „Solidarność”. Łączyła się ona z 40.rocznicą Porozumień Sierpniowych - przełomowym dla historii Polski wydarzeniem. Przez tydzień uczestnicy wspólnie ze swoimi tutorami przygotowywali się do realizacji projektów historycznych związanych z historią XX wieku, których motywem przewodnim była solidarność. W trakcie Akademii uczestnicy wzięli udział między innymi w:
▶ spotkaniach z naukowcami i działaczami społecznymi;
▶ warsztatach liderskich;
▶ warsztatach z komunikacji i promocji;
▶ warsztatach z pozyskiwania środków;
▶ warsztatach i wykładach poświęconych historii XX wieku.
W lutym 2021 roku odbędzie się trzydniowa szkoła zimowa w Warszawie. Obejmie ona szkolenia oraz ewaluację projektu realizowanego przez uczestników w okresie od września do grudnia 2020 roku.
Super User
„Zawsze pomocny,otwarty na pomysły, z sercem na dłoni.Pana sportowy duch, serdeczność i zasługi dla I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie na dobre zapiszą się w naszej pamięci i na kartach kronik szkolnych.”- tymi słowami zwrócił się do pana profesora Marka Harabasza pan dyrektor Michał Błoch, by podziękować za wieloletnią pracę w naszej szkole.
Pan profesor Marek Harabasz zdecydował o przejściu na emeryturę. W naszej Alma Mater pracował od 1983 roku. To były lata pracy nie tylko w roli nauczyciela wychowania fizycznego. Pan profesor jest bowiem wspaniałym wychowawcą wielu pokoleń uczniów, trenerem reprezentacji szkoły, między innymi w siatkówce, a także twórcą licznych przedsięwzięć, na przykład wystaw poświęconych historii naszej szkoły. Słowa wdzięczności skierowali do Pana profesora przedstawiciele samorządu - Samanta Miś i Karol Morta.
 
 
 
Super User