Zadzwoń do Nas

627-320-710

NASZ E-MAIL-a 

lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Ekologia

Projekt Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.
W ramach realizowanego w partnerstwie podmiotów:

•    Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. zo.o.,
•    Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska,
•    SGS EKO-Projekt Sp. z o.o.,
•    Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH.

projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, od 1 października 2011 roku w naszej szkole jest wdrażany interdyscyplinarny program edukacyjny. Realizacja programu zakończy się w 2013r. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów.
Ze względu na olbrzymie możliwości wykorzytania wiedzy z różnych przedmiotów, program poświęcony jest nauce o środowisku naturalnym człowieka. Oczekiwanym efektem jego wdrożenia będzie wyedukowanie ucznia, który potrafi stawiać hipotezy i dobierać narzędzia do ich sprawdzenia oraz będzie rozumiał procesy i zjawiska ekologiczne, a zdobyte umiejętności praktyczne pozwolą mu rozwijać się w innych obszarach wiedzy i aktywności.
W ramach realizacji innowacyjnego programu nauczania mamy moliwość podjęcia współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, otrzymamy szeroki dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Uczniowie wezmą udział w zajęciach otwartych, organizowanych specjalnie dla nich przez Uniwersytet Wrocławski, a najbardziej aktywni – w obozach naukowych, również organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.
Udział w Projekcie jest dobrowolny.
W naszej szkole uczniowie klasy Ie, Id,IIe i IIIe z rozszerzonym programem nauczania geografii oraz biologii uczestniczą w projekcie „EKOLOGIA”, rozpatrując problematykę związaną z trzema żywiołami: ZIEMIA, POWIETRZE I WODA. Uczestnicy projektu pracują w dwóch grupach. W rozwiązywaniu zadań projektowych wspomagają  uczniów nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

Dorota Daszczyk – geografia
Róża Woryma – chemia
Przemysław Kiereta – biologia
Mirosław Drabczyński – matematyka
Grzegorz Szałkowski – fizyka

Obecnie realizowany żywioł to WODA.
Zajęcia prowadzone są różnymi metodami: doświadczenia
i eksperymenty, prace z wykorzystaniem Internetu, zajęcia terenowe, zajęcia studyjne w formie wykładu. Efekty pracy przedstawiane są na forum grupy w formie plakatów, gazetek tematycznych oraz prezentacji.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż realizacja  zadań to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu różnych przedmiotów.
 

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.

W naszej Galerii

No Albums