Rekrutacja

Poznaj Naszą Szkołę

Regulamin rekrutacji

Oferta Edukacyjna

oferta Strona 1 oferta Strona 2

Terminarz Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do poszczególnych klas, za pośrednictwem portalu:

https://nabor.pcss.pl/ostrzeszow/szkolaponadpodstawowa/

Rejestracja elektroniczna kandydatów odbędzie się w terminie:

od 15.05 do 16.06.2023 roku do godziny 15:00.

W dniach od 23.06 do 10.07.2023 roku do godziny 15:00, należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek,
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • kopię wyników egzaminu ósmoklasisty,
  • dokumenty potwierdzające punktowane osiągnięcia.

Listy przyjętych kandydatów zostaną opublikowane w systemie naboru oraz w szkole w dniu 17.07.2023 roku o godzinie 12:00.

Wolę podjęcia nauki w naszym liceum, potwierdź do dnia 21.07.2023 roku, zanosząc do sekretariatu oryginały dokumentów oraz 2 zdjęcia legitymacyjne.

O pierwszeństwie przyjęcia ucznia do klasy o wybranym profilu decyduje liczba punktów podczas rekrutacji, a nie kolejność zgłoszeń.

Nie dostałeś się???  Nie rezygnuj!!!

Od 25.07.2023 roku od godziny 8:00, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.